Използването на този сайт http://energomag.eu е обвързано от настоящите общи условия за ползване.Чрез достъпа до /зареждането на/сайте, вие приемате и се съгласявате с условията в него, като се задължавате да ги спазвате. В случей, че не сте съгласни с всички условия по-долу, моля не използвайте сайта. С използването на сайта вие декларирате освен съгласието си с тях, също и, че имате правото, пълномощията и дееспособността да приемете и да бъдете обвързани с тези условия.