You are currently viewing Време ли е да подменя старото електрическо табло с ново ?
смяна на табло в апартамент

Време ли е да подменя старото електрическо табло с ново ?

Жилището ми е над 15 години? Безопасно ли е за мен и моето семейство настоящата ми инсталация ? Купих си чисто нови уреди, проблем ли е старото табло за тях?

При изграждането и въвеждането в експлоатация на вашия дом преди повече от 15 год. е предвидено всеки един консуматор /ел.уред/да черпи определена енергия. В течение на тези 15 год. новите уреди имат доста по-намалена консумация / дори и повече от половина / на ел.енергия.

Какво ще се случи ако възникне късо съединение?

Ако възникне късо съединение е възможно новия уред да дефектира, вследствие на бавното изключване или е възможно и въобще да не изключат старите предпазители . В най-добрия случей ще изключи централния автоматичен предпазител но пораженията върху вашия нов уред ще са необратими.

Какво ако подменя старото табло с ново ?

  • Времето за изключване на дефектиралата линия е много по-кратко и съществува реална възможност уреда да бъде запазен невредим както и човека които работи с него да бъде предпазен от попадане под напрежение.
  • Пространството – ще бъде намалено най-малко с 1/3 от съществуващото до сега поради размерите на новите табла и предпазители към тях.
  • При старите предпазители подмяната се състои от закупуване но нова вложка / патрон/ и много трудното намиране на дефектиралия и изгорял предпазител. При монтажа на новите няма нужда от закупуване на нищо, локализирането на дефектния предпазител става много бързо и възстановяването може да се направи от всеки без специални технически умения и познания.

Нашата фирма предлага услугата по доставка на табла и предпазители на следните цени :

До 6 предпазителя и табло / 120 лв/ – всичко включено в цената

До 12 предпазителя и табло / 180 лв/- всичко включено в цената

Новото табло ще гарантира вашето спокойствие следващите минимум 5 години.

Нашите специалисти с удоволствие ще ви консултират безплатно по телефона по всички въпроси касаещи смяната на табло в дома, офиса, вилата, производствение цех и др.

Телефон за връзка с нас : 0896/676 191 – П.Стоянов

Leave a Reply